OSCAR FREDRIKS SINFONIETTA
   

Program våren 2016

 

 


 


Program

Medlemmar

Galleri

Kontakt

Länkar

Hem

 

 

 

 

Lördag 5 mars kl 17.00, Oscar Fredriks kyrka

Jakob Patriksson: Symfoni nr 1 "Job", URUPPFÖRANDE
En 30 minuter lång symfoni för orkester, orgel och textläsare som handlar om Jobs bok i gamla testamentet.

J Brahms: Tragisk overtyr

P Mascagni: Intermezzo

Dirigent: Jakob Patriksson

 

Söndag 27 mars kl 17.00, Oscar Fredriks kyrka

Påskdagsmässa

Färgsprakande mässa där alla församlingens ensembler och även musiker utanför församlingen medverkar och deltar i mässan.

Dirigent: Jakob Patriksson

 

Söndag 17 april kl 15.00, Domkyrkan

AMATÖRORKESTERFEST
En konsert som manifesterar amatörorkestrarnas verksamhet i Göteborg

Lundbysymfonikerna, dir: Daniel Björkdahl

Cappella Cordialis, dir: Peter Jungen

Camerata Gothia, dir: Emanuel Kling

Partille kammarorkester, dir: Finn Rosengren

Oscar Fredriks Sinfonietta, dir: Jakob Patriksson

 

Lördag 14 maj kl 17.00, Oscar Fredriks kyrka

W A Mozart: Mässa i C-moll

Oscar Fredriks Vocalis

Oscar Fredriks Kammarkör

Tölö Vocalis

Dirigent: Jakob Patriksson