OSCAR FREDRIKS SINFONIETTA
   

Hem

 

 


 


Program

Medlemmar

Galleri

Kontakt

Länkar

Hem

 

 

 

 


Oscar Fredriks Sinfonietta är en av grupperna i Oscar Fredriks församling, Göteborg, där flera körer och ensembler hör hemma. Orkestern startade sin verksamhet regelbundet hösten 1997 och består av ett 50-tal stråkmusiker, de flesta med musik endast som hobby. Sinfoniettan utgör ett fantastiskt komplement till körlivet i församlingen och möjliggör framföranden av de stora klassiska kyrkliga verken. Exempelvis har man framfört Requiem vid Allhelgonatid av Brahms, Cherubini och Mozart, Rutter och Fauré. Även Bachs Juloratorium, Johannespassionen och Magnificat och andra verk som L-E Larssons "Förklädd Gud", Thomas Jennefelt: Den gömda källan, Arvo Pärt: Berliner Messe osv.

Vid åtskilliga tillfällen, inte minst i samarbetsprojekt med körerna, kompletteras ensemblen med blåsare och slagverk och bildar därigenom full symfonisk besättning. Sedan 2010 har orkestern som tradition uppfört en Beethoven-symfoni varje år (vi startade såklart med den första).

Hösten 2007 spelade vi in en julskiva "Stjärnan tänds" i samarbete med Oscar Fredriks Ceciliakör.

Oscar Fredriks Sinfonietta driver också ett självständigt orkesterliv med rent instrumental repertoar. Varje termin producerar man minst en orkesterkonsert och har därmed blivit ett stående inslag i Göteborgs musikliv. Orkestern är en medlemsorkester i Sveriges Orkesterförbund.

Vid ett par projekt om året brukar gästdirigenter ta ansvar och bland sådana orkesterledare som jobbat hos oss märks samarbete med Marit Strindlund, Annette Huber Andersson, Finn Rosengren, Josef Helperin, Jakob Hultberg, Jerker Johansson m.fl. Genom åren har åtskilliga namnkunniga solister samarbetat med Oscar Fredriks Sinfonietta exempelvis Cecilia Zilliacus, Klara Hellgren, Helga Chojecki, Göran Marcusson, Emelie Sigelius, Christer Torvaldsson, Mårten Larsson, Bernt Wilhelmsson, musikgruppen Quarttango och många fler.

Under 2012 var orkestern huvudstatister i SVT:s inspelning av serien Molanders i 12 delar. Vi stod också för en hel del av filmmusiken, inspelade på Operan, på Artisten, i Lundby nya kyrka samt i Oscar Fredriks kyrka. Här kan ni se orkesterns erfarenheter från inspelningen.

Orkestern startades av församlingens organist Lars Hernqvist, som var dess ordinarie ledare mellan 1997 och 2015.
Orkesterns  ledare från slutet av 2015 är församlingens organist, Jakob Bergman.